Water in de kelder

Water in de kelder is de basis van problemen met vocht in de woning. Het is vaak zo dat dit vocht uit de grond betreft. Daarom is het dan dus zaak om te zorgen dat hier op een goede manier mee wordt omgegaan. Wanneer de maatregelen die helpen tegen vochtproblemen in de kelder worden genomen, dan is daarmee te zorgen dat het vocht niet de kans krijgt om om zich heen te grijpen. Het is goed om te weten wat je kunt doen om te zorgen dat de kelder niet de bron voor allerlei problemen in de woning zal worden. Meer informatie op jobswestvlaanderen.be

Beschermende maatregelen nemen

Water in de kelder kan teruggedrongen worden door beschermende maatregelen te nemen. Dat kan in de eerste plaats worden gedaan door voor bekuiping te kiezen. Dit is de meest bekende methode. Dat betekent dat de muren in de kelder worden behandeld met verschillende lagen van materialen, waaronder cement. Op die manier wordt dan gezorgd dat het vocht niet omhoog kan kruipen. Daardoor kan het dus ook niet om zich heen grijpen en de woning aantasten. Dit is een belangrijke manier om te zorgen dat er dan dus geen verdere problemen zullen ontstaan. Dit kan in sommige gevallen echter niet het enige zijn.

Zorgen voor afvoer

Wanneer water in de kelder niet met bekuiping bestreden kan worden, dan is dat vaak omdat de druk van het grondwater te hoog is. In dat geval is het vooral zaak om te zorgen dat dit wordt tegengegaan. In de meest gevallen is het aanleggen van drainage de beste oplossing. Zo kan het water gewoon uit de kelder wegstromen. Wel is het dan natuurlijk zo dat het vocht weer in de grond komt en opnieuw de kelder zal gaan bedreigen. Wanneer deze cirkel op de juiste manier is ingericht, hoeft dit verder geen enkel probleem te zijn.

Waarom de kelder behandelen?

Waarom is het zo belangrijk om water in de kelder geen kans te geven? Dit is eigenlijk heel simpel. Vocht kan allerlei zaken met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan de schade die het aan de woning kan toebrengen. In de eerste plaats natuurlijk door de vochtplekken. Daarnaast ook door bijvoorbeeld houtrot en dergelijke waarmee de constructie wordt aangetast. Daarnaast is vocht natuurlijk ook een potentieel probleem voor de gezondheid. Het kan bijvoorbeeld aan de basis staan van schimmels. Die kunnen dan weer voor problemen met de luchtwegen of de huid en dergelijke in de hand werken. Let hierop.

Direct hulp erbij halen

Het is belangrijk om direct hulp erbij te halen wanneer je water in de kelder hebt staan. Het is belangrijk om de oorzaak op te sporen. In de meest gevallen is dit het grondwater, zoals dat hier werd beschreven. Houd in een enkel geval rekening met bijvoorbeeld lekkage. Dit kan ook een oorzaak van het probleem zijn. In alle gevallen is het zaak om een kenner erbij te betrekken die dit kan vaststellen. Aan de hand daarvan is dan te zorgen voor een goede oplossing. Alle reden om dit direct even goed te laten verzorgen.